Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en leveringen van Car Essentials. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de tekst die is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Mochten er tegenstrijdigheden zijn tussen deze voorwaarden en de gedeponeerde tekst, dan gelden de algemene voorwaarden.

Garantievoorwaarden
U heeft recht op garantie als het niet goed functioneren van het product binnen de garantietermijn te wijten is aan het product zelf.

U heeft geen garantie als het niet goed functioneren van het product binnen de garantietermijn te wijten is aan een andere oorzaak dan het product zelf. In dit geval is er sprake van onheil van buitenaf en vervalt de garantie.

Onheil van buitenaf
Onheil van buitenaf verwijst naar negatieve beïnvloeding van buitenaf die schade aan het product kan veroorzaken. Er zijn verschillende vormen van onheil van buitenaf:

A. Zandschade: Zand kan onbedoeld schade aanrichten aan het product. Denk aan zand dat in uw tas terechtkomt tijdens een stranddag of zand dat opspat tijdens het voetballen op het strand.

B. Val- en stootschade: Breuken of scheuren kunnen het gevolg zijn van vallen of stoten. Zichtbare schade aan de buitenkant is niet altijd aanwezig, maar de verfijnde technologie in het product kan inwendige schade veroorzaken.

C. Vocht- en waterschade: Vochtschade kan optreden zonder dat u het merkt. Voorbeelden hiervan zijn spetters van zeewater op uw product tijdens een strandbezoek of morsen van koffie of limonade. Condensatie, veroorzaakt door temperatuurverschillen, kan ook vochtschade veroorzaken.

Let op: Vochtschade en waterschade worden niet gedekt door de garantie, aangezien dit onheil van buitenaf is. Het is belangrijk om zorgvuldig met het product om te gaan en maatregelen te nemen om vochtschade te voorkomen.

Reparatie vochtschade
Car Essentials herstelt geen vochtschade, maar zal in overleg met u een passende oplossing zoeken.

Let op: Deze algemene voorwaarden zijn een samenvatting en aanvullende uitleg van onze garantievoorwaarden. Raadpleeg de volledige tekst van onze algemene voorwaarden voor meer informatie.